Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV SX TM CỬU CHÂU

 

Add:53 Phùng Hưng, phường 13, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Tel:0084(08) 38557603

 

Fax:0084(08) 38557604
 
E-mail:sales@luoithep.vn  / info@luoithep.vn /
 
           luoithep.vn@gmail.com
 
Contact: Ms San 0909006805  
 
             MR Cửu 01238933888