Thông tin liên hệ

Công ty TNHH  CỬU CHÂU

 

Địa chỉ : 53 Phùng Hưng, phường 13, Quận 5 , TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Điện Thoại : 028 38557603

 

Fax : 028 38557604
 
E-mail : sales@luoithep.vn  / info@luoithep.vn /
 
              luoithep.vn@gmail.com
 
Liên Hệ : Chị San 0909006805  - 0932698098