028 38557603

HỘI THẢO

  1. Trang chủ
  2. /
  3. HỘI THẢO

CHẾ TẠO MÁY

Ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm màn hình chất lượng cao của lưới kim loại và các sản phẩm kim loại.Chúng ta 38000 mét vuông cơ sở sản xuất nằm trong an bình, Bắc Trung Hoa.Nhà máy sản xuất các loại sách in lưới kim loại và các sản phẩm kim loại, như: 280 mm rộng vải, Hàn điện lưới, lưới thép không gỉ 635 vải, kim loại, 358 thủng porosa cao hàng rào an toàn hệ thống.Chúng ta hiện đại và toàn bộ máy móc thiết bị chế biến làm cho chúng ta trở thành một sản phẩm có khả năng sản xuất lớn, đường lớn và nhiều chức năng của nhà máy.

Qua kiểm tra nội dung bên dưới, bạn có thể bắt đầu thăm nhà máy ảo của chúng ta, và về chương trình của chúng ta.Tất cả đều là chất lượng cao và giao hàng đúng hạn và mức giá cạnh tranh nhất trên nền tảng.